Generell info

FRIOS Frisørenes Opplæringskontor Oslo og omegn er et samarbeidsorgan for frisørbedrifter som i fellesskap har påtatt seg opplæringsansvar for lærlinger etter Opplæringsloven. Kontorets viktigste oppgave er oppfølging av lærlingene. En daglig leder følger opp lærlingen og er ansvarlig for medlemsbedriftenes koordinering av opplæringsarbeidet. Du kan få tak i daglig leder, Mirja Rahm på mobil: 410 20 711 eller gå inn på kontakt oss og send en e-post.

Opplæringskontorets oppgaver og ansvar:

 • Tegne lærekontrakt med lærlingen og sende den inn for godkjenning.
 • Informere og svare på spørsmål om alt som har med oppfølging av lærlinger å gjøre. 
 • Sende oppmelding til svenneprøve til Fagopplæringen for prøveavleggelse.
 • Underrette Fagopplæringen om eventuelle endringer i et læreforhold.
 • Informasjon og veiledning overfor elever, lærere og rådgivere i skolen om frisørfagene.
 • Markedsføre frisørfaget i forbindelse med rekruttering og yrkesorientering.
 • Formidle lærlinger til medlemsbedrifter.
 • Skape samhold mellom lærlingene og faglige ledere ved blant annet møter, kurs, treff og konkurranser.
 • Bedriftsbesøk, lærlingesamtaler og vurdering av opplæring.
 • Koordinere, effektivisere og kvalitetssikre medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet.
 •  Være behjelpelig ved behov for ny bedrift ved omplassering/endringer i læreforholdet.
 • Arrangere kurs, halvårsprøver, frisørtreff og lærlingkonkurranse.
 • Delta på vegne av medlemsbedriftene på bransjerettede møter og kongresser.
 • Holde medlemsbedriftene orientert om fagopplæring og læreplaner.
 • Drive utviklingsarbeid med sikte på kvalitetssikring av opplæringen.