Styret

Opplæringskontorets styret består av fire personer. Styremedlemmenes funksjonstid er to år. Henholdsvis to eller tre medlemmer er på valg hvert år. Lærlingene kan velge en observator til styret.

Styremøte holdes minst fire ganger i året og ellers når leder eller minst to styremedlemmer finner det nødvendig.

Alle medlemsbedrifter får skriftlig innkalling til generalforsamling og medlemsmøter.

Følgende personer er med i styret pr 23.03.21

Styremedlem: Mona Fallentin fra Hairzone

Styreleder: Ellen Kjøia fra Ellingsrud frisør 

Styremedlem: Mirja Rahm fra FRIOS